Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 07:29:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 100.000đ/buổi, giáo viên: 130k-150k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (17h30-19h)
Thông tin: nhóm học sinh
Yêu cầu gia sư: Nữ, Sinh viên hoặc giáo viên. Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Thị trấn Củ Chi Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: