Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 21:10:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (18h30-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: