Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Lớp 5 Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 10:28:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 5,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối T4 (7h30-9h30)
Thông tin: 2 học sinh, học thêm ở anh ngữ Việt Mỹ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV giỏi tiếng anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Lớp 5 Long Phước Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: