Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường 06, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 04:57:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T2,3,4,5,6 (8h30-10h)
Thông tin: học sinh học từ vỡ lòng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 06 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: