Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường 07, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 13:30:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7 (từ 14h trở đi), Tối 234567 Từ 17h trở đi
Thông tin: trường phan chu trinh, học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 07 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: