Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 10:43:03

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T34 (14h -15h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 13 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: