Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 10:47:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (Từ 17h30 hoặc 18h) + T7 (17h-18h30)
Thông tin: học sinh nữ, Trường TH Phú Lâm
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: