Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 21:15:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sáng-chiều-tối)
Thông tin: Học ính nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 01 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: