Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 08, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 17:06:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T234567CN (Hè rãnh cả ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 08 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: