Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 16:15:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 13 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: