Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 14, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 05:37:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, trường hàn thuyên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 14 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: