Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 15:21:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4 (18h30 -20h) + T7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Gia định
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 14 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: