Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường 15, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 01/03/2021 09:14:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (5h->)
Thông tin: hs nữ, hơi yếu av
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 15 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: