Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 09:39:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (18h45-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Bình Hưng Hoà B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: