Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 15:22:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế á châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Long Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: