Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 08:42:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối T3, 5 (7h->9h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Tân Thới Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: