Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 19:19:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4, CN (17h-18h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Tây Thạnh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Trường Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: