Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 06:36:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T234567 (Từ 8h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Thái Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: