Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường 04, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 20:25:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (ưu tiên 17h30-19h), có thể học từ 18h cũng được
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần quang khải
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 04 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: