Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 21:28:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( hè học sáng chiều, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: học sinh nam, học trường Vĩnh Lộc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: