Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 06:10:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn các tối (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường nam kì khỏi nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, HS Thi lại môn AV. Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: