Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/02/2021 18:32:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T4, 7 (hs rãnh từ 13h-> )
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: