Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 10:32:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (15h30-17h30) + CN (9h -11h)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần cao vân
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: