Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 09:13:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3 Sáng (có thể sắp xếp thêm)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Cô Giang Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: