Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 10:49:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 400.000đ/tháng, lương 100k/1b
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: tối T2 or T4 (18h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, 4 buổi Ph sẽ trả lương 1 lần
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Long Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: