Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 11:11:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối T7 + CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần cao vân
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: