Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 14:03:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T46 (17h30-19h)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp 10 lên 11
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Phú Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: