Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 14:07:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế Canada
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: