Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 20:51:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, sv dạy: 1tr2
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, có thể học tại nhà GV
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 26 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: