Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 13:37:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 11 lên 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: