Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 02, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 03:53:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2356 ( 8h -9h30 )
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Khai Nguyên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 02 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: