Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 17:56:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN(15h-16h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 05 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: