Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 19:17:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx từ 8h->17h (trừ T2 và T6)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 11 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: