Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 12, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 03:36:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN (14h – 16h)
Thông tin: học sinh nữ, trường hồng hà
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 12 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: