Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 13, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 19:19:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chọn 3.5.7+CN tối
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 13 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận