Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 04:58:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Bình Chánh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Sơn Kỳ Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: