Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 06:03:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Tân Qúy Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: