Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 15:00:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35(18h-20h)
Thông tin: học sinh nam trường Trần Văn Giàu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: