Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 20:45:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối 3,5 (7h45 hoặc 8h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: