Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 01:19:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hiện tại bé rãnh cả ngày, vô học lại sắp xếp dạy tối)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế Wellsring
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Dạy Song Ngữ 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: