Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 Lớp 6 Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 08:48:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4, Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh, vô năm sắp xếp lại sau)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 Lớp 6 Bến Thành Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: