Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 21:04:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sáng t7,cn (9h-10h30)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Chủ yếu dạy giao tiếp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lớp 4 Tân Kiểng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: