Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 10:20:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (chiều 14h- 16h), hoặc (tối 19h -21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê đình chinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 10 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: