Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 13, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 03:58:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: 2 bé nữ sinh đôi, trường TH bế văn đàn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 13 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: