Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 20:13:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng, 225.000 nghìn/ 1 buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h30 đến 20h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 17 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: