Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 05:56:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, 1.800.000đ
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh trường quốc tế việt úc
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 3tr || SV: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: