Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 02:59:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng (T357) Hoặc tối
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: