Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 11:36:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh trường Việt Úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: