Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 11:57:35

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7-CN (16h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Hiệp Phước Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: