Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 17:27:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp ( Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Việt Úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Lý Nhơn Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: